Masz pytania, nie wiesz czy twój projekt da się zrealizować, nikt nie chce przyjąć twojego zamówienia, masz dla nas jakąś propozycję współpracy, chcesz pokazać swoje pomysły?  – napisz lub zadzwoń

KONTAKT:

Marcin Mandes
Tel. +48 609 399 399
E-mail: marcin@mandes.eu

Patrycja Markiewicz – we speak in English
Tel. +48 501 796 397
E-mail: patrycja@mandes.eu

Any questions, you may not be sure your project can become a reality, no-one wants to accept your request, you have a proposal for collaboration, you want to share your ideas? – write or call us.

CONTACT

Marcin Mandes
Tel. +48 609 399 399
E-mail: marcin@mandes.eu